Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

28.08.2014

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – NAJNOWSZY STAN PRAWNY 2014 
29.08.2014 ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W 2014 
2.09.2014 WYDATKI STRUKTURALNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014. PRAWIDŁOWA KLASYFIKACJA – PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
2.09.2014 DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 2014. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PRACODAWCY 
3.09.2014 RACHUNKOWOŚĆ I FISKALNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W INSTYTUCJACH KULTURY W 2014 
3.09.2014 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKAORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
4.09.2014 NAJNOWSZE ZMIANY DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OPŁAT LOKALNYCH
4.09.2014 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, WYPRAWKA SZKOLNA, WYPOSAŻENIE UCZNIÓW  BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI – AKTUALNY STAN PRAWNY, PRAKTYKA STOSOWANIA 2014 
5.09.2014 OPŁATA ŚMIECIOWA – POBÓR, EWIDENCJA, EGZEKUCJA, TYTUŁY WYKONAWCZE 
5.09.2014 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CEIDG 2014. URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO CEDIG. WZÓR NOWEJ WERSJI WNIOSKU CEIDG-1 ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 
5.09.2014 USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W RAMACH NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA I COFANIA PRAW JAZDY UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 
11.09.2014 EWIDENCJA KSIEGOWA ORAZ ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE 
11.09.2014 STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) – PRAKTYKA STOSOWANIA, ROZSZERZANIA 2014. POWSTANIE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA – NOWE REGULACJE – UPOMNIENIA, WZORY TUTUŁÓW WYKONAWCZYCH, WYGASANIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW W SPP 
11.09.2014 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA) Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNIEJ  NOWELIZACJI  Z 11.05.2014, PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA 
12.09.2014 DOTACJE DLA NGO I KLUBÓW SPORTOWYCH, KONKURS, UMOWA, ROZLICZENIE, ZWROT WYDAWANIE DECYZJI  O  ZWROCIE  DOTACJI  POBRANEJ  Z BUDŻETU GMINY NIENALEŻNIE  ALBO WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
12.09.2014 NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWY REGULAMIN, WZORY REJESTRÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ 
12.09.2014 SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ /warsztaty praktyczne/ 
15.09.2014 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA, URLOPY RODZICIELSKIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI – PRAKTYKA STOSOWANIA 2014 
16.09.2014 ROZLICZENIA PODATKU VAT W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. PRAKTYKA STOSOWANIA PODATKU VAT, AKTUALNY STAN PRAWNY 
17.09.2014 EWIDENCJA KSIĘGOWA – ASPEKTY PRAKTYCZNE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA I UCHYBIENIA NA TLE WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH 
18.09.2014 ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE – ICH GOSPODARKA, WYCENA I EWIDENCJA W PRAKTYCE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
18.09.2014 GOSPODARKA KASOWA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
19.09.2014 INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE 2014 
23.09.2014 BYDGOSZCZ
ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW 2014. UWARUNKOWANIA PRAWNE ORAZ WIEDZA PRAKTYCZNA W ZAKRESIE OCHRONY ZADRZEWIEŃ I TERENÓW ZIELENI 
24.09.2014 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH 2014 WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
25.09.2014 DOFINANSOWANIE PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZYZNAWANE PRZEZ GMINY W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI POMOCY DE MINIMIS 2014

 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO