Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

PEŁNĄ OFERTĘ WYSYŁAMY NA ŻYCZENIE MAILEM LUB FAKSEM.

21.09.2017 GDAŃSK

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2017 R. Z WZORAMI DOKUMENTÓW 

22.09.2017 BYDGOSZCZ

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2017 R. Z WZORAMI DOKUMENTÓW

25.09.2017 GDAŃSK

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE 2017 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W KPA

27.09.201 BYDGOSZCZ

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE 2017 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W KPA

28.09.2017

ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE-PRAWNE ICH INWENTARYZACJA ORAZ ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE  

28.09.2017

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, ZMIANY 2017 

29.09.2017 POZNAŃ

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2017 R. Z WZORAMI DOKUMENTÓW

29.09.2017

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

5.10.2017

ODLICZANIE PODATKU VAT W TYM WSKAŹNIKIEM STRUKTURY SPRZEDAŻY ORAZ PREWSKAŹNIKIEM

5.10.2017

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W K.P.A.

6.10.2017

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW UE W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020

6.10.2017

UCHWAŁY PODATKOWE

6.10.2017

CZAS  PRACY PRACOWNIKÓW  SAMORZĄDOWYCH  Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI 

9.10.2017

REJESTR NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH. ZASTAW SKARBOWY PO 1 LIPCA 2017

10.10.2017

OBOWIĄZKI KONTROLNE W RAMACH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.10.2017

PRAWO PRACY - SPRAWY KADROWE

 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO