Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku! Szkolimy od 2000 roku!

Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

25.07.2014 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (KPA) Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNIEJ  NOWELIZACJI  Z 11.05.2014, PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA 
25.07.2014 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ 
28.07.2014 NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. NOWE WZORY TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, UPOMNIEŃ I ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH 
28.07.2014 WYDATKI STRUKTURALNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014, PRAWIDŁOWA KLASYFIKACJA – PRAKTYKA STOSOWANIA, NAJCZĘTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
29.07.2014 BYDGOSZCZ
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. NOWE WZORY TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, UPOMNIEŃ I ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH 
31.07.2014 PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYMI 
31.07.2014 NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO. PRZYKŁADOWY REGULAMIN, WZORY REJESTRÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ 
1.08.2014 PODRĘCZNIKI SZKOLNE W NOWEJ FORMULE – PROCEDURA, FINANSOWANIE, NOWE ZADANIE DLA GMIN, SZKÓŁ. PRAKTYKA STOSOWANIA 
4.08.2014 ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CEIDG 2014. URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO CEDIG. WZÓR NOWEJ WERSJI WNIOSKU CEIDG-1 ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 
4.08.2014 RACHUNKOWOŚĆ I FISKALNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W INSTYTUCJACH KULTURY W 2014 ROKU 
5.08.2014 GOSPODARKA FINANSOWA - PLAN KONT, ZASADY RACHUNKOWOŚCI, DOCHODY I WYDATKI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2014 
8.08.2014 COFANIE I WYGASZANIE ZEZWOLEŃ – JAK UNIKNĄĆ UCHYLENIA DECYZJI AKTUALNY STAN PRAWNY. SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA FESTYNACH, WIECACH, IMPREZACH MASOWYCH. KONTROLE FUNKCJONOWANIA ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH, WIARYGODNOŚĆ OŚWIADCZEŃ, ROLA GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
14.08.2014 NAJNOWSZE ZMIANY DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OPŁAT LOKALNYCH. WZORY DEKLARACJI, INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY
28.08.2014 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – NAJNOWSZY STAN PRAWNY 2014 

 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO